بررسی فقهی نسبت معاملات بانکی فاسد (قراردادهای مبادله‌ای و مشارکتی) و معاملات ربوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌پژوه سطح چهار فقه اقتصادی جامعة المصطفی العالمیه

چکیده

دین مقدس اسلام ربا و رباخواری را حرام کرده و انواع عقود بیع، اجاره، جعاله، مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مزارعه و مساقات را جایگزین آن نموده است. به‌موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد جهانی، دانشمندان اسلامی، بانکداری اسلامی را طراحی نموده و در آن به‌جای ربای قرضی متعارف، عقود مبادله‌ای و مشارکتی را پیشنهاد دادند بانک‌های اسلامی هم اقدام به اجرای این قانون در تمام قراردادها چه در تجهیز منابع و چه در اعطای تسهیلات کردند لکن به جهت پیچیدگی مسائل از طرفی و تسامح بانک‌ها و مشتریان از طرفی دیگر، این قانون در معاملات بانکی به معنای واقعی آن در مقام عمل پیاده نشده است، فقط معاملات که تحت عنوان عقود متعدده انجام می‌شود صرفاً صوری است که بعد از برسی حکم فقهی به این نتیجه رسیدم که این‌گونه معاملات از جهت که تخلف از شرط شده فاسد و از جهتی که سود آن در قالب عقود شرعی نیست حکم ربا را دارد

کلیدواژه‌ها