راهنمای نویسندگان

1. مقالات حداکثر در 25 صفحه تایپی (در محیط Word) 300 کلمه‌ای به دفتر نشریه یا از طریق سامانه یکپارچه نشریات المصطفی ارسال گردد.

2. مقالات ترجمه‌شده به همراه متن اصلی ارسال شود.

3. مشخصات کامل نویسنده (نشانی، شماره تلفن، درجه علمی و...) در انتهای مقاله درج گردد.

4. چکیده مقاله به فارسی و حداکثر در 150 کلمه همراه با واژه‌های کلیدی حد‌اکثر 5 کلمه و در صورت امکان ترجمه چکیده به انگلیسی و عربی نیز ارسال گردد.

5. پی‌نوشت‌ها و ارجاعات مطابق الگوی فصلنامه تنظیم گردد.

6. در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع و مأخذ به شکل زیر آورده شود.

 

منابع فارسی و لاتین در داخل متن (به صورت سیستمی) به این صورت نوشته شود: (طباطبایی، 1370: 6/ 55) و در آخر هر مقاله به ترتیب الفبا به این صورت ذکر شود:

نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف، عنوان اثر، مترجم، محل انتشار، نام ناشر، چاپ، سال انتشار.