روش‌های تأمین مالی پروژه اقتصادی با تأکید بر ظرفیت‌های ایران و مزیت‌های نسبی افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای علوم اقتصادی جامعة المصطفی العالمیه

چکیده

تأمین منابع مالی‌خارجی و بکارگیری روش‌های متنوع آن یکی از ابزارها و پیش‌نیازهای کشورها در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و محقق نمودن اهداف کلان توسعه‌ای آن‌ها است. بین روش‌های موجود، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از کارآمدترین و تأثیرگذارترین روش‌ها است، وجود آثار مثبت فراوان بر شاخص‌های اقتصادی و تأثیرات مثبت در سطح بنگاه‌های سرمایه پذیر، گواهی بر این کارایی است، به این د لیل بیش از 30 سال است که غالب کشورهای جهان، سیاست‌ها و برنامه‌هایی را برای جذب سرمایه‌های خارجی تدوین و به اجرا درآورده و در پی هدایت سرمایه‌گذاران خارجی به کشور متبوعشان هستند. کشور افغانستان، 4 دهه است که درگیر جنگ و بحران است و همین باعث شده تا سال‌ها از توسعه و پیشرفت اقتصادی عقب بماند. درحالی‌که افغانستان دارای ظرفیت‌های اقتصادی زیاد و موقعیت استراتژیک است. در این مقاله، ابتدا روش تأمین مالی پروژه‌ها و ظرفیت پیش روی ایران بررسی، سپس مزیت‌های نسبی افغانستان با مشارکت و تأمین مالی ایران درراه‌اندازی پروژه‌های بزرگ مطرح شده.

کلیدواژه‌ها