جایگاه کالاهای عمومی در نظام اقتصادی اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌پژوه سطح چهار فقه اقتصادی جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

کالاهای عمومی کالاهایی هستند که برای رفع نیازهای حیاتی بشر مورد نیاز هستند و هر دولتی برای جلب رضایت مردم خودش ناچار به تهیه و توزیع عادلانه کالاهای عمومی است. در نظام اقتصادی اسلام نیز اهمیت تأمین کالاهای عمومی برای مردم در روایات مهم شمرده شده است و به‌عنوان یکی از وظایف حاکمان اسلامی نام برده شده است. هدف مقاله حاضر کشف رویکرد نظام اقتصادی اسلام نسبت به کالاهای عمومی است. ابتدا به توضیح و تعریف و انواع کالاهای عمومی پرداخته‌شده است و در پایان به برخی از انواع کالاهای عمومی در جامعه بر اساس نظام اقتصادی اسلام اشاره شده است. این کالاها عبارت‌اند از: امنیت، رفاه عمومی و آموزش‌وپرورش.

کلیدواژه‌ها