نقش تأمین مالی خرد در توسعه روستایی در افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

در دو دهه اخیر تأمین مالی خُرد به‌عنوان راهکار مناسب جهت مقابله با فقر روستایی مطرح و باعث رشد چشمگیری بعض کشورها شده در حدی که موجب تشویق کشورهای درحال توسعه، توسط بانک جهانی شده. ازآنجایی‌که افغانستان، توسعه نیافته و اقتصاد آن روستایی است، مسئله اصلی این است که تأمین مالی خرد اسلامی چه تأثیری در توسعه روستایی افغانستان دارد؟ به نظر می‌رسد کشورهای توسعه‌نیافته و درحال‌توسعه، تحت تسلط اقتصاد روستایی و محصولات کشاورزی قرار دارد به‌گونه‌ای که تأمین سرمایه موردنیاز کشاورزان و آموزش مهارت‌های شغلی سبب افزایش بازدهی در بخش کشاورزی گردیده و افزایش بازدهی در آن بخش، تقاضای روزافزون محصولات غذایی برای جمعیت در حالی افزایش را تأمین می‌کند و خودکفایی در محصولات غذایی صرفه‌جویی ارزی و افزایش کالاهای سرمایه‌ای را در پی دارد. علاوه بر این افزایش بازدهی در این بخش، افزایش درآمد روستائیان، تقاضا برای کالاهای صنعتی و توسعه بخش صنعت را به دنبال دارد. با توسعه بخش‌های کشاورزی و صنعت، سایر بخش‌ها نیز توسعه خواهد یافت. ازآنجایی‌که در روستاهای افغانستان سطح تحصیلات، تخصص و مهارت شغلی پایین است تأمین مالی خرد در بخش‌های مربوطه در صورتی می‌تواند راهگشا باشد که با آموزش مهارت‌های شغلی و شیوه‌های نوین کشاورزی و دامداری همراه باشد.

کلیدواژه‌ها